«Klara» Klart språk

2011_Klara

Illustrasjon av Klara for klarspråkprosjekt for Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet.