Fakkelbæreren

 

 

2015_Fakkelbærer_logo

Logo for Fakkelbæreren. Leger i samfunnsmessig arbeid, LSA, gir ut en pris, Fakkelbæreren, som tildeles person/personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å sette samfunnsmedisin på dagsorden.