Vilje til endring

2009_Viljetilendring

Vilje til endring – Sosialt Entreprenørskap på norsk.