Læringsorientert fysioterapi

 

2013_Fadnes

Læringsorientert fysioterapi, om en behandlingsform særlig rettet mot pasienter innenfor de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Omslag for Universitetsforlaget