Pasientsikkerhet

 

2011_Pasientsikk.ikoner

Ikoner for I trygge hender, et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram.