Mestringskatten

2006_mestr-dukker-robot

Illustrasjoner til bøker i kognitiv adferdsterapi for barn med angst. Mestringskatten.