Læringsorientert fysioterapi

2013_Fadnes-Læringsorientert_web

Ilustrasjoner til boka Læringsorientert fysioterapi, Universitetsforlaget.