Logiske metoder

2014_Logiske-metoder

Omslag til Logiske metoder, introduksjon til vitenskapelig, og spesielt matematisk, tankegang for dem som begynner på et universitets- og høyskolestudium. Universitetsforlaget.